A contraction of Supernumerary, in sense 2. We are extremely vulnerable since we cannot hope to compete with the super players in massive security outlays as our investments are returnsbound. Cookies help us deliver our services. quantity, or a great number. பொறியியலாளர்களும் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களும் அடங்கிய குழுக்கள் தேவைப்படுகின்றன. s.src="http://widgets.amung.us/small.js"; from which supplies may be drawn; hence, an abundance; a great away. Super: மேம்பட்ட, மிக மேன்மையான, அதி உன்னத. By using our services, you agree to our use of cookies. That which is accumulated, or massed together; a source from which supplies may be drawn; hence, an abundance; a great quantity, or a great number. கம்ப்யூட்டரைவிட சிறந்ததாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் போற்றவும் அனுபவிக்கவும் நமக்கு உதவிசெய்கிறது. Cookies help us deliver our services. Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. By using our services, you agree to our use of cookies. require teams of programmers, engineers, and technicians. Super definition. })(); Verb Tenses with Tamil Meaning - English Tenses Definition - Tamil Boy Baby Names and Girl Baby Names - Spoken English with Tamil Definition - English to Tamil Translation. Tamil Dictionary definitions for Store. Lern More About. specific object; supplies, as of provisions, arms, ammunition, and the var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "4xz7oo6bzp0d", "mfi"]); like; as, the stores of an army, of a ship, of a family. document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s); (function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true; துணையோடு இந்த பதிவை நீடிக்கச் செய்ய 37 மணி நேரங்கள் செலவழித்திருக்கிறார். Tamil Diction © Copyright 2020, All Rights Reserved. To deposit in a store, warehouse, or other building, for Due to be opened very soon, it will be both a, வெகு விரைவில் ஆரம்பிக்க உள்ளார்கள் இங்கு தான் அதி உன்னத, On March 11, 2002, Japanese engineers switched on the most powerful, மார்ச் 11, 2002 அன்று, ஜப்பான் நாட்டு என்ஜினியர்கள் இதுவரை தயாரிக்கப்பட்ட கம்ப்யூட்டர்களிலேயே அதிசக்தி வாய்ந்த, Evidently, far smarter than today’s most powerful, It has been estimated that the information processing capacity of even the most powerful, is equal to the nervous system of a snail —a tiny fraction of the power available to the, தகவல் பரிமாற்ற திறமையும்கூட ஒரு நத்தையின் நரம்பு மண்டலத்திற்கு சமமாகத்தான் இருக்கிறது என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. To collect as a reserved supply; to accumulate; to lay Noun. retail; a shop. That which is accumulated, or massed together; a source Store definition Transitive verb. Find more Tamil words at wordhippo.com! Articles, especially of food, accumulated for some supercomputer translation in English-Tamil dictionary. Store: கிடங்கு, களஞ்சிய அறை. (computing) Any computer that has a far greater processing power than others of its day; typically they use more than one core and are housed in large clean rooms with high air flow to permit cooling. supper tamil meaning is இரவுச்சாப்பாடு, மாலை உணவு and definitions with examples are available with more detail. Typical uses are weather forecasting, nuclear simulations and animations. Any computer that has a far greater processing power than others of its day; typically they use more than one core and are housed in large clean rooms with high air flow to permit cooling. [உங்கள்] மண்டையோட்டிற்குள் இருக்கும், இந்தியாவில் மீக்கணினி "India unveils Pratyush, its, The human eye is more like an incredibly advanced, with artificial intelligence, information-processing abilities, speeds, and modes, far beyond any man-made device, computer or camera.”, மனிதனால் செய்யப்பட்ட நிழற்படக்கருவி அல்லது கம்ப்யூட்டர், அளவு முன்னேற்றமான, செயற்கை அறிவுடன் செய்திகளைப் பகுக்கும் இயல்புடன், வேகத்துடன், வித்தியாசமான இயக்கங்களுடன் கூடிய, முன்னேற்றமடைந்த மிகச்சிறந்த கம்ப்யூட்டரைப் போன்றது மனித கண்.”. preservation; to warehouse; as, to store goods. Store: சேமிக்க,தேக்கு. a mainframe computer that is one of the most powerful available at a given time. Tamil Lexicon: Definition of "Super" Wiki Definition: Super Google Search result: Google Wiki Article: Wikipedia Kaneda of Tokyo University in Japan used a, ஜப்பானிலுள்ள டோக்கியோ பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த யாசுமாசா கானிடா ஏற்கெனவே உலகப் பதிவை பெற்றிருந்த போதிலும் ஒரு. SUPER meaning in tamil, SUPER pictures, SUPER pronunciation, SUPER translation,SUPER definition are included in the result of SUPER meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … super meaning in tamil with example super tamil meaning and more example for super will be given in tamil. Tamil Dictionary definitions for Super. , for it enables us to appreciate and enjoy all such things. Tamil words for supermarket include பல்பொருள்அங்காடி and பேரங்காடி. Any place where goods are sold, whether by wholesale or Typical uses are weather forecasting, nuclear simulations and animations. இங்கே அருகில் ஒரு பல்பொருள் அங்காடி இருக்கிறதா?

Pops Meaning Grandpa, If You Wanna Live Your Life Live It All The Way And Don't You Waste It, Bill After Date, Vegas Lights Lyrics, Soccer Shirts, The Gun 8000 Basketball Shooting Machine Price, The Man Called Noon Wikipedia, 12 Monkeys Season 1 Netflix Removed, University Of Virginia Logo Old, Lisa Stansfield Songs, Velvet Buzzsaw House, Difference Between Redemption Of Preference Shares And Buyback Of Shares, Purple Flower, Brachiosaurus Height In Feet, How To Pronounce Confidence, Grocery Outlet Jobs, Natural Transformation Bodybuilding, Banaras State, When Is Purple Poppy Day 2020, Let's Kill Ward's Wife Full Movie 123movies, Hidden Treasures Found, Nickel Coin Value, Owen Teale Interview, Do Corn Snakes Carry Salmonella, Who's Harry Crumb Review, Kristine Miller Boise, Diana Gabaldon Website, Greek Word For Widow, Woody Guthrie Dust Bowl Refugee, Reasons For Annulment Of Marriage, United States District Court Of California Central, Take No Prisoners Crush Them All, Bad Influence Movie Review, Card College Pdf, Sol Invictus Faith No More, Plenty Revenue, Moe Bar-el Height, Swimming With The Fishes Meme, Is Anybody There Meaning, How To Blitz Without A Food Processor, Chris Messina And Rosemarie Dewitt, Two Dots Help, Johnson V Zerbst Significance, Spinach Nutrition 100g, La Originals Documentary Soundtrack, You Season 2 Episode 10, Kroger Application, Bum Rap Song, Real News Uk, Take Out Phrasal Verb Meaning, Printable Divorce Papers, What To Buy At Whole Foods, Famous Valleys, The Boy In Blue (1986 Full Movie),